Verheven Meesters inwijdingen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vanuit het hart van de kosmos straalt een grote liefde dat zich als licht verdeelt in verschillende stralen en zich met ons op aarde verbindt.
Iedere straal heeft een eigen kwaliteit en is verbonden met één of meerdere meesters.
Ze ondersteunen je graag in jouw bestaan.

Reacties op de Verheven Meesters inwijdingen en de verdiepingsinwijdingen:
Hallo Karin, ik wil hierbij mijn ervaring met de Verheven Meesters inwijdingen, en met name de Verdiepingsinwijdingen, delen: Terugkijkend naar mijn proces merk ik dat ik meer van mijzelf ben gaan houden, dat ik me meer verbonden voel met de essentie van het leven, bepaalde zaken/mensen makkelijker loslaat, mijn energie steek in wat bij mij past. Ik voel me meer ontspannen, dichter bij mezelf, kan meer genieten vooral ook van dagelijkse kleine dingen. Ik voel me lichter, laat meer dingen ontstaan, bepaalde relaties zijn verdiept en ik weet beter wat mij gelukkig maakt en kies daar ook voor.
Anette

Lieve Karin, wat een super mooie dagen! De Verheven Meesters geven je zelf tijdens de meditatie enorm veel inzicht. De inwijdingen voorafgaand aan de meditatie zijn dan ook zeer krachtig. De geschreven aanvulling daarop van jou, zijn bijzonder en zeer waardevol. Wat een prachtige inwijdingen!
Ik heb er van genoten!!! Dank dank hiervoor!

Verheven, verrezen, of opgestegen (ascended) Meesters:
Drie benamingen voor hetzelfde principe. De Meesters zijn een team van hoogontwikkelde lichtwezens die verbonden zijn met de evolutie van de aarde en mensheid. Sinds het begin van de tijd dragen ze zorg dat die evolutie zich voltrekt volgens het Goddelijk Plan. Wanneer de aarde en mensheid het nodig hadden, incarneerden ze op aarde om hun bijdrage met ons te delen. Ze lieten hun kennis en wijsheid achter om ons te helpen groeien. Na hun dood keerden ze terug naar de sferen waar ze thuishoren. Vanuit gene zijde staan ze geheel volgens plan in verbinding met geïncarneerde meesters en mensen op aarde. Ze beïnvloeden ons in onze dromen, visioenen en via andere telepathische communicatie. Op dit moment wordt het trillingsgetal van aarde en mensheid verhoogd. Dit brengt ons steeds dichter bij de frequenties van de Engelen en Verheven Meesters. Daardoor wordt het steeds gemakkelijker telepathisch met hen te communiceren. Zoals zij destijds -tijdens hun incarnatie op aarde- informatie ontvingen van niet-geïncarneerde meesters, zo kunnen wij nu informatie van hen ontvangen. Wij kunnen leren van hun wijsheid en waarheid en het in eigen tempo in ons leven integreren. Zo worden we opgenomen in het Goddelijk plan voor ons leven, dat een onderdeel is van het totale plan voor de aarde. Verheven Meesters zijn androgyn, maar nadat hun ziel is geascendeerd, behouden ze de geslachtsidentiteit van hun laatste incarnatie.

Deze inwijdingen (Lightarian Rays) worden als een 6-delige cursus gegeven.
Elk deel bestaat uit een meditatie en een inwijding.

De eerste inwijding:
Een basisinwijding, de zelf-bekrachtigingsstraal, deze heb je nodig om de overige inwijdingen te kunnen ontvangen. Tijdens deze inwijding word je verbonden met Meester Maitreya. De ontvangst van deze zelf-bekrachtigingsstraal zal jou op krachtige wijze voorwaarts stuwen op je spirituele pad.

De tweede inwijding:
Een inwijding in de reinigingsstraal van Verheven Meester El Morya. Zijn thema is kracht. El Morya is de betrouwbare verdediger van rechtvaardigheid en het leven naar hoge maatstaven. Hij is de meester van universele wetten, waarheid en zuivere communicatie. Hij is een liefhebbende, rechtvaardige maar ook strenge meester, met grote toewijding aan het Goddelijk Plan.

De derde inwijding:
Een inwijding in de helende straal van Verheven Meester Boeddha. Zijn thema is barmhartigheid. Boeddha zal jou vanaf het moment van de inwijding steunen in je zelf-helings proces.

De vierde inwijding:
Een inwijding in de activeringsstraal van Verheven Meester Sananda. Zijn thema is zuiverheid. Sananda is met name bekend van zijn leven als Jezus van Nazareth. Hij helpt mee aan het totale ascentieproces van de aarde. De inwijding zal jou helpen om op het allerdiepste niveau gezuiverd te worden, teneinde jouw activatie naar spiritueel ontwaken te versnellen.

De vijfde inwijding:
Een inwijding in de manifestatie straal van Verheven Meester Saint Germain. Zijn thema is moed. Moed om bewust te manifesteren van dat, wat binnen het Goddelijk Plan ligt. St. Germain is de hoeder van de paars-violette vlam. De paars-violette vlam helpt ons oud karma te transformeren en leidt ons zo naar nieuwe vrijheden.

De zesde inwijding:
Een inwijding in de energieën van De Universele Bron. Het thema is wilskracht. De inwijding in de Universele Bron zal jou stimuleren en ondersteunen op je tocht naar een verheven manier van zijn en doen.

De investering in jezelf is € 65,00 per deel.

Kijk bij “Agenda” wanneer deze inwijdingen worden gegeven.

Cursuslocaties:
Breda, Baarle-Nassau en ook mogelijk op andere locaties. Deze inwijdingen kunnen tevens bij jou thuis worden gegeven en ook individueel. (Voor individuele inwijdingen, informeer bij mij naar de kosten)

Groepsgrootte:
Minimaal 2, maximaal 6 personen. 

Deze inwijdingen kunnen tevens telefonisch/online (Whatsapp, Skype, Messenger) worden gedaan, of op afstand.
De investering in jezelf is dan € 55,00 per inwijding, een inwijding duurt ca. een half uur. 

Als je deze inwijdingen hebt gedaan, kun je de vervolginwijdingen doen, de “Verdiepingsinwijdingen Verheven Meesters” klik hier voor meer informatie.

Het is mogelijk om deze inwijdingen zelf ook door te geven. Je betaalt dan € 155,00 voor de officiële manuals.
Dit is tevens incl. registratie bij het Lightarian institute in Amerika en incl. een certificaat.