Voorwaarden voor deelname aan een spiritueel weekend

Covid voorwaarden:
Mocht dit weekend geannuleerd worden vanwege aangescherpte maatregelen of een lockdown, dan vindt er een teruggave van 100% van je betaling plaats zonder verdere verplichtingen.

Normale Annuleringsvoorwaarden:
Algemene voorwaarden van Kirima Spiritual Healing voor de spirituele weekends die door Kirima Spiritual Healing zijn georganiseerd en die door Kirima Spiritual Healing in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden:
1.1. Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan kirima.info@gmail.com.
Na de aanmelding ontvang je een factuur.
1.2. Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief.
Vermeld je naam, adres, postcode/plaats en telefoonnummer en de naam en datum van het weekend waaraan je wilt deelnemen.

Prijzen:
2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website van Kirima Spiritual Healing staan vermeld, maken deel uit van de overeenkomst.
2.2 Bedragen voor deelname dienen te worden overgemaakt naar Kirima Spiritual Healing aan het rekeningnummer wat op de factuur staat.

Annulering:
Voor het geval dat je niet kunt deelnemen aan een weekend, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:
3.1. Annulering van het weekend dient te gebeuren per e-mail aan kirima.info@gmail.com, de datum waarop de e-mail is verzonden is bindend.
3.2. Bij annulering tot aan zes weken voor aanvang van een weekend wordt het volledige deelnamegeld teruggestort minus 25 Euro administratiekosten.
3.3. Bij annulering binnen zes tot vier weken voor aanvang van een weekend, wordt 50% van het deelnamegeld teruggestort.
3.4. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een weekend, wordt 25% van het deelnamegeld teruggestort.
3.5. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een weekend, is teruggave van het deelnamegeld niet mogelijk. Wel kun je iemand anders in jouw plaats mee laten doen.
3.6. Indien Karin Vink – Kirima Spiritual Healing een weekend definitief annuleert/afzegt, bijvoorbeeld vanwege ziekte, of iets anders, dan zal het volledige deelnamegeld worden terugbetaald. Indien het weekend door Karin Vink – Kirima Spiritual Healing verplaatst wordt naar een andere periode in de toekomst, dan blijft het reeds betaalde bedrag op rekening van Karin Vink – Kirima Spiritual Healing staan en je bent dan welkom om deel te nemen aan een volgend weekend.

Verzekering:
Je kunt een reis- en annuleringsverzekering afsluiten.

Algemene voorwaarden:
Karin Vink – Kirima Spiritual Healing is in geen opzicht verantwoordelijk, of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een weekend door haar verzorgd. Deelname aan een weekend is vrijwillig. De deelnemer/deelneemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens het weekend en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. Een weekend kan niet worden beschouwd als vervanging van medische en/of psychiatrische handelingen.
Karin Vink – Kirima Spiritual Healing kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door deelnemers.
Karin Vink – Kirima Spiritual Healing is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de deelnemers tijdens een weekend.

Karin Vink – Kirima Spiritual Healing behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van een weekend te wijzigen en/of te annuleren.
Karin Vink – Kirima Spiritual Healing is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan, of vermissing van en diefstal van goederen.
Door inschrijving/aanmelding wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Kirima Spiritual Healing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18086475.